גישור שהתחיל בתביעה לבית המשפט בת"א והובא לגישור בהסכמת הצדדים, בא לפתור תלונות הדדיות בסכסוך ארוך בין ספק ותיק לרשת גלידריות, המייצרת את גלידות הבוטיק שלה בעצמה.

הסכסוך החל כמשבר כספי עקב המעבר של רשת הגלידריות לקבלת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי וגלש לבקשת דחיית תשלומים לספק לתקופה כפולה ממה שהיה עד אז. הספק לא הסכים להמשיך ולספק בתנאים אלו, בטענה שעד כה ניתנו לרשת הנחות בזכות התשלום המיידי. הספק  הפסיק לספק את חומרי גלם לרשת ואף תבע מיידית את הכספים המגיעים לו. הדברים התגלגלו גם לחילופי האשמות בין הצדדים.

הרשת הגישה מיד כתב הגנה בו תבעה מהספק תשלום על הנזקים שנגרמו לה בעקבות הפסקת אספקת החומרים על ידי הספק, 

במהלך תהליך הגישור, הספק ציין כי תמיד אהב לעבוד עם הרשת.

לאחר ששמעו הצדדים במהלך הגישור, בפעם ראשונה בהקשבה מלאה, כל אחד את הצד השני, הסכימו לבסוף לחתום על הסכם גישור ביניהם, שכלל בהמלצתי: לחזור בהדרגה לעבוד ביחד, לקבוע מסלול תשלומים מדורג שמתאים לשני הצדדים ולבטל את כל התשלומים החריגים שנדרשו. בנוסף, סוכם כי תיערך ישיבת הפיוס במשרדי חברת הגלידריות, והספק יקבל טעימה של לפחות חמישה סוגי גלידות חדשות מהשנה האחרונה.

אכן – סיום מתוק לסכסוך ארוך.