יישוב סכסוכים עם רשויות איכות והגנת הסביבה

  • יישוב סכסוכים בין מפעלים למשרד להגנת הסביבה.
  • תלונות על מפגעי רעש ועשן.
  • סכסוכים  על זיהומים  ופסולת עם רשויות עירוניות.
  • סכסוכים עקב מפגעי ריח.