תקנות שאושרו בוועדת החוקה של הכנסת יאפשרו להפעיל את החוק לפיו בני זוג, המבקשים להתגרש בישראל, יחויבו, על פי חוק, להשתתף בארבעה מפגשי גישור, ללא עלות, בטרם יפנו להליך המשפטי. אין ספק שזוהי החלטה נבונה שתשפיע לטובה על כל המעורבים בהליך הגירושין הטעון.