הליך הגישור הפך לחלק מהעולם העסקי כולל בסכסוכים בין שותפים, הפונים בעצמם או בהפניית בית המשפט. חלק מהפונים לגישור מגיעים ע"י אחד הצדדים לסכסוך שמבקש זאת. אחרים מגיעים לגישור רק לאחר שפנו הצדדים לעזרת בית המשפט, הכינו כתבי אישום והגנה כנגד הצד השני. בכל שלב  ניתן  לפנות לגישור.

הליך הגישור בעסקים הינו בעל יתרונות רבים לשני הצדדים.  לעיתים הסכסוך מלווה גם ברגשות  מעורבים מעבר למחלוקת הכספית.  בסכסוכי דור שני לעסק, הנובעים מבעיות שליטה וחלוקת תפקידים בעסק, מומלץ מאד לפנות לגישור עסקי .

 אם קיימת  מחלוקת ואי-הסכמה  בין השותפים העסקיים, חשוב שהעסק ימשיך  לפעול כעסק חי   ולא בהתאם לצווים של בית משפט.

בסכסוכים של שותפות עסקית, על בסיס היכרות אישית או  משפחתית- גישור יאפשר להגיע לפתרון והמשך עבודה משותפת. זאת למרות שהסכסוך טעון רגשית ואינו מונע מאינטרסים כלכליים בלבד. אם יגיע הסכסוך לבית המשפט, סביר להניח כי  תסתיים  העבודה המשותפת.

 

סכסוכים בין עסקים לספקים או קבלני משנה

 גם בחברות עסקיות, מפעלים ועסקים מסחריים, קיימים לעיתים מחלוקות בנושאים שונים. הם מתחילים, בד"כ, במחלוקת כספית. בעקבות חילופי דברים לא תמיד נעימים בין הצדדים הם עוברים גם לריבים אישיים .

שליחת מכתבים והתראות  ובעקבותיהם פנייה לבתי המשפט, נעשית לפני שהדברים מלובנים באופן אישי  ומקצועי בין הצדדים. פעמים רבות הדבר מביא לנתק בין העסק ובין הספק או קבלן המשנה למשך כל זמן המשפט וגם לאחר המשפט, ללא קשר לתוצאה .

הפתרון לעסקים ולשותפים עסקיים הנמצאים בסכסוך וליישובו באופן מהיר – גישור עסקי!

 גישור עיסקי  יאפשר לצדדים  ללבן את כל הבעיות שצצו ולהציע פתרונות מקובלים, על כולם, שיאפשרו גם לחזור לעבוד ביחד בעתיד. הליך הגישור הינו מהיר באופן משמעותי ביחס לאלטרנטיבה בבית המשפט. בנוסף, הליך הגישור הוא דיסקרטי, כך שדבר הסכסוך אינו הופך לנחלת הכלל.