גם במחלוקות מול משרדי הממשלה  -  ניתן להגיע להסכם מתאים לשני הצדדים  לאחר מספר פגישות בגישור , ולחסוך לצדדים התדיינות ארוכה ויקרה בבתי המשפט .