לאחרונה פורסם הליך גישור מעניין הקשור לצוואתו של הרב עובדיה. מאחר והרב היה דמות ציבורית הדבר פורסם ברבים ואכן בני המשפחה הצליחו בהליך של גישור להגיע להסכם מהיר ביניהם, ללא התקשורת ומשפט ממושך.

אני רוצה להביא כאן את נקודת המבט שלי בנוגע לעזרה שהגישור יכול לתת במצב רגיש של צוואה וחלוקת עיזבון : בשלבי קיום הצוואה בעוד האבל שורה על המשפחה, מתחיל תהליך קשה של "מלחמות" על פרשנויות של הצוואה. ליורשים יש פרשנויות שונות על הצוואה ועל ההבטחות שניתנו בעבר בכתב  ובע"פ. חילוקי הדעות יכולים להביא לסכסוכים, ריב מתמשך ואף לנתק בין היורשים עצמם ובינם לבני המשפחה האחרים. בהליך הגישור ניתן למצוא את הדרך לחלוקת הרכוש שתביא בחשבון את הצרכים  והאינטרסים של כל הצדדים ואף לדאוג  לשלמות המשפחה הנמצאת בסכסוך .