לאחרונה הסכימו במשרד להגנת הסביבה לדון בתביעות שהם מגישים נגד מפעלים וחברות מזהמות בהליך של גישור, לרוב בהמלצת בית המשפט. הדבר חוסך זמן רב מתקופת הגשת הדו"ח ועד סיום הדיונים כולל חיסכון כספי ניכר בתקציבי הבאת מומחים מהארץ ומחו"ל לדיונים ארוכים בבית המשפט,  כולל הכנת תסקירים וחוות דעת והוצאות נלוות אחרות לאורך שנים של דיונים.

חברות שפנו לתהליך הגישור יחד עם המשרד לאיכות הסביבה דווחו כי התהליך היה קצר, ורציני. ההוצאות  היו מצומצמות בהשוואה למשפטים רגילים בשל הפטור  מהכנת תסקירים מפורטים כנהוג במשפט  וההכרח להביא מומחים מהארץ ומחו"ל להסביר את עמדתם.  קיצור התהליך החזיר את המנהלים מהר יותר לתפקוד מלא, כי מרבית התביעות כללו גם האשמות ותביעות אישיות כנגד מנהלי חברות. במהלך הגישורים גם סוכם על אמצעים למניעת הישנות המקרים בעתיד.