סטודנט  תבע את המוסד האקדמי בו למד ואת חברת הביטוח שלה, בטענה כי בשעורי הספורט שכללו גם חוג אגרוף, נגרם לו נזק עקב מכת אגרוף שספג ונפילה במהלך השיעור ובעקבותיה נזקק למספר תפרים והפסד ימי לימודים. בפנייה למוסד התברר כי שעורי האגרוף הינם מוחרגים ולכן אינם מבוטחים במסגרת הביטוח הכללי, זאת על אף שנאמר לכל הסטודנטים כי יש להם ביטוח לשעורי הספורט. בשל החרגה זו, חברת הביטוח לא הייתה מוכנה לשלם לסטודנט.

בסיכום הגישור, ולאחר ויכוחים רבים הצלחתי להביא את הצדדים להסכם בו הסכימה חברת הביטוח והמוסד בו הוא לומד, לפצות כספית את הסטודנט, לפנים משורת הדין ומבלי להודות באשמה. בנוסף, לתלות שלטים באולם בו מתקיים חוג האגרוף המודיעים כי המתאמנים אינם כלולים בביטוח הסטודנטים הכללי לספורט.